Câu đố con gì:

Con gì giữa biển mênh mông
Luôn mang bình mặc dù không tới trường?