Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì dùng để bổ dưa
Thái rau, gọt bí, sớm trưa chuyên cần?
(Là con gì?)