Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai trung liệt sáng ngời
Đã không khuất phục bọn người ngoại dương
Xé đồ băng bó vết thương
Nhịn ăn mà chết, chọn đường tự do?
(Là ai?)