Câu đố tổng hợp:

Con cua có tám chân, hai càng
Bò qua bò lại hỏi bò mấy chân
Con gì?