Con chim se sẻ

Nó ăn gạo tẻ

Nó hót líu lo

Nó ăn hạt ngô

Nó ăn lép nhép

Nó ăn gạo nếp

Nó vãi ra sân

Ở láng giềng gần

Đuổi con chim sẻ.