Câu đố về vật dụng:

Có sống mà chẳng có lưng
Có lưỡi, có mũi mà không có mồm
Là con gì?