Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có sống mà chẳng có lưng
Có lưỡi có mũi mà không có mồm.
(Là cái gì?)