Câu đố về vật dụng:

Có số ngự ở trước nhà
Mặt vuông chằn chặn người ta trông vào
Là cái gì?