Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có mặt nhưng chẳng tay chân 

Không đốt nhưng cháy, ai lần ra em?

Đố là gì?