Câu đố về vật dụng:

Có một ông ở trong nhà
Cơm thì ăn trước trẻ già ăn sau
Là cái gì?