Câu đố về vật dụng:

Có chân có đế
Có ba cánh xòe
Cánh quay vè vè
Gọi về gió mát
Là cái gì?