Có con đường xanh mát những hàng tre

Mỗi khi hè về

Ve sầu buông ra rả

Cánh hoa dầu trên cao

Rơi lả tả

Nhẹ xoay đều như chong chóng trẻ chơi

Có hồ bơi

Ngày nghỉ trẻ con đến đây

Đùa vui cùng sóng nước

Phố đi bộ

Đêm về

Mọi người cùng sóng bước

Đèn màu tỏa sáng

Muôn sắc ở trên cao

Có nhiều công viên

Siêu thị và cửa hàng

Có đại lộ

Có biển

Có sông

Những con đường cao tốc...

 

Thành phố của em

Cứ lớn nhanh

Thay đổi nhanh

Như tính tình bọn nhóc

Để mỗi ngày thêm hạnh phúc và niềm vui.