Câu đố về động vật:

Chim gì kêu giữa tháng ba
Giục chùm vải chín la đà bên sông