Câu đố về động vật:

Chỉ to như hạt đỗ đen
Thường bay đến đậu cơm canh của người.
Thức ăn phải đậy ai ơi!
Kéo nó gieo bệnh làm người ốm đau.
(Là con gì?)