Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cây cao ngàn trượng 

Hat rung tứ tung 

Nấu thì được, nướng thì không?