Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Chị thì cát trắng biển vàng
Em nay đỏ rực một màu nơi nơi?