Câu đố về thức ăn:

Chỉ là gạo nếp nấu xôi
Giúp hoàng tử được truyền ngôi thật tài?