Câu đố về đồ vật:

Che trước mắt
Đặt lên mũi
Vắt ngang tai
Đố vật gì?