Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào nóng bức quanh năm
Có hoang mạc lớn bao đời: Xa-ha-ra?