Câu đố về thức ăn:

Thứ gì thợ mộc bỏ đi
Anh lại mang về đãi khách đến chơi?