Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Chẳng xa mà lại tưởng xa
Quanh ta vẫn có vào ra thường ngày
Thoảng trong cơn gió nhẹ bay
Lên cao, xuống thấp, chọn ngày mà rơi.
((Là gì?)