Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Chẳng xa mà lại tưởng xa
Quanh ta vẫn có vào ra thường ngày.
Thoảng trong cơn gió nhẹ bay
Lên cao, xuống thấp, chọn ngày mà rơi.
(Là gì?)