Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chân không đến đất, cật không đến trời
Đủng đỉnh giữa trời, kêu mẹ kêu cha.
(Là cái gì?)