Câu đố về thực vật:

Chân không đến đất
Cật chẳng đến trời
Lơ lửng dạo chơi
Đàn con sinh sôi
Lan đầy mặt nước
Là cây gì?