Câu đố cây gì:

Cây không lá lại có cành
Quả thì không chín không xanh bao giờ
Gió lay vẫn đứng trơ trơ
Xếp hàng mở hội kéo co suốt đời?