Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cây khô mà nở được hoa
Đậu được một quả khi già khi non.
(Là cái gì?)