Câu đố về cây:

Cây gì trong trắng tựa bông
Nệm êm chăn ấm mùa đông lo gì?