Câu đố hạt gì:

Cây gì trái hệt con tim
Mùa hoa nở thắm, mùa chim én về?