Câu đố cây gì:

Cây gì không lá, không cành
Ngọn khi chúc xuống vẽ thành muôn hoa
Không nơi vườn rộng, đồng xa
Chăm ngoan mọc giữa tay ta sớm chiều?