Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Sau lưng Bạch Mã, Hải Vân
Chiều chiều ra ngắm Chân Mây vịnh nào?