Câu đố vui dân gian số 7
Một lòng khuya sớm chuyên cần. Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?

Đố là con gì?