Trông thấy Quạ ngậm một miếng phô mai, đậu trên cành cao, Cáo đến gốc cây nói vọng lên:

 - Xin chào chị Quạ! Hôm nay, trông chị sao mà đẹp thế, bộ lông sao mà mượt thế, đôi mắt sao mà sáng thế! Nghê đền chị hót hay lắm, hay hơn các loài chim. Xin chị hót lên cho Cáo tôi có dịp chiêm ngưỡng Nữ hoàng của các loài chim!

 Nghe bùi tai, Quạ nhướng cổ, vừa cất tiếng "quạ, quạ" thì miếng phô mai rơi xuống đất. Cáo vồ lấy, rồi nói vọng lên:

 - Này Quạ, đổi lấy miếng phô mai, ta cho ngươi lười khuyên này: Đừng tin vào những kẻ nịnh bợ!