Câu đố về thức ăn:

Bột lọc mà bọc hòn than
Bỏ than, lấy bột phơi khô ngọt lành?