Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cả nhà có bà ăn cơm trước.
(Là gì)