Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Biển xanh bát ngát một màu
Dây Hòn Phụ Tử, kìa là Chùa Hang?