Câu đố về các loài động vật:

Cá gì miệng giống mỏ chim
Rằng nó có thể gọt mòn san hô?