Câu đố về con người và địa danh:

Bút gì vút thẳng lên trời
Viết dòng thơ đẹp lên trời sáng trong
Là tháp gì?