Câu đố về vật dụng:

Nhà nghèo áo vá tứ bề
Ăn xin căng bụng lăn lê bò toài
Là quả gì?