Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ngày qua ngày lại lo âu
Thi nhân mượn bút đề thơ tặng nàng?