Ngày xưa có bốn chàng trai cùng đi học một thầy ở xứ Taka Xayla. Mỗi chàng học được một môn, khi đã thành tài thì cùng bái biệt sư phụ ra về. Trên đường đi, họ nghỉ lại bên bờ biển. Sáng ra, người giỏi bói toán phán:

     - Hôm nay chúng ta gặp vận may đây. Lát nữa, một con kên kên sẽ tha công chúa xứ Piarienxay đến.

    Quả đúng thế, Khi nhìn lên trời thấy con kên kên đang bay, dưới đôi móng quắp chặt là một nàng công chúa, người giỏi môn bắn cung liền giương cung nhắm một con chim lớn bắn trúng, Chim bị thương, vội buông công chúa cho rơi xuống biển. Người giỏi môn bơi lặn liền nhào xuống nước mò vớt được cô gái lên, nhưng cô đã chết rồi. Người thứ tư biết phép thuật làm cho cô gái sống lại. Lúc này cả bốn chàng cùng muốn lấy công chúa làm vợ, Họ tranh nhau, cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Rồi bốn chàng phải đem nhau đến quan tòa kiện. Quan tòa không xử nổi. Phải tâu Vua, Vua xử:

    - Người giỏi bói toán là người thông thái, đáng làm thầy của công chúa. Người bắn con chim ác để cứu nàng đáng làm bố. Người hóa phép cho nàng sống lại làm mẹ, vì coi như đã sinh ra nàng lần nữa. Còn người lặn đã ôm ấp nàng mang từ đáy biển lên, được làm chồng nàng.