Câu đố về thực vật:

Đem đầu nối nghiệp tổ tiên
Thịt ép lấy nước, da liền phơi đun
Là cây gì?