Câu đố về đồ vật:

Bình bịch xuôi ngược gần xa
Chở người, mang vật chẳng hề từ nan?