Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Biển trời thăm thẳm mênh mông
Chẳng có bao người cứ lại bảo đông?