Câu đố về thực vật:

Béo tròn mặc áo vàng chanh
Ngày xưa cô Tấm hiền lành gửi thân
Là quả gì?