Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bên vách núi, phía vực sâu
Điện Biên muốn đến, phải qua đèo này?