Câu đố bến gì đảo gì:

Bến gì nổi tiếng thành đồng
Xứng danh Đất Thép anh hùng quê ta?