Bé này bé ơi
 
Đừng chơi đất cát
 
Hãy vào bóng mát
 
Khi trời nắng to
 
Sau lúc ăn no
 
Đừng co chân chạy
 
Buổi sáng ngủ dậy
 
Rửa mặt đánh răng
 
Sắp đến bữa ăn
 
Rửa tay sạch nhé
 
Bé này bé ơi!
 
Ai làm gì đó
 
Khù khà khù khờ
 
Ai làm gì đó?
 
A! Là chú chó
 
Đang ngủ khò khò,
 
Cút ca cút kít
 
Ai làm gì đó?
 
A! Là chuột chít,
 
Dùn răng cắn gỗ.
 
Hi hi ha ha
 
Ai làm gì đó?