Bàn chải mềm

Kem thơm quá!

Bàn chải êm

Kem ngọt quá!

 

Xong hàm dưới

Đánh hàm trên

Đánh thật kỹ

Bé đừng quên

 

Ô! Ô kìa!

Một " con sâu"

Rớt ra ngoài

Ô! Ô kìa!

Hai " con sâu"

Rớt ra ngoài

 

Súc miệng kỹ

Rửa mặt thôi!

Ai cười tươi

Răng trắng thế!