Một khoảng sân nho nhỏ

Cùng quay quanh bóng tròn

Luật chơi...chẳng cần rõ

Đuổi bóng tròn lon ton.

 

Cầu thủ ướt đẫm áo

Cổ động viên lao xao

Bóng tung lưới đội nào

Cũng reo mừng hoạt náo.

 

Trận bóng thật kì lạ

Vui như chẳng ai thua

Tan trận cùng giỡn đùa

Niềm vui tràn phố xá.