Lớp học hồn nhiên như trẻ thơ
Tôi nhớ những ngày tôi đến lớp
Ba tiếng trống bào hiệu vào lớp
Những đứa bạn ngồi im nghe giảng
Tiết học xong cả lớp nhốn nháo
Sân trường nhộn nhịp giờ ra chơi
Bạn thân ơi có nhớ những ngày đó?
Ba năm cuối cấp rồi cũng qua
Rưng rưng nước mắt, lời chia tay
Ngôi trường của chúng ta
Lớp học của chúng ta
Những lời thầy cô dạy bảo
Vẫn đọng mãi trong em.